Jobsamtalen

  Her på siden kan du finde inspiration til jobsamtalen. Du får information om jobsamtalens struktur, og hvordan du kan forberede dig bedst til samtalen.

  Desuden får du værktøjer til, hvordan du laver en målrettet elevatortale, og hvordan du bedst kan sælge dig selv under jobsamtalen.

  God fornøjelse!

  iStock-1418459617

   

  Sådan forbereder du dig til jobsamtalen 

  Din ansøgning har overbevist virksomheden om, at din faglighed og erfaring er i orden. Din forberedelse gør dig mere overbevisende. Den signaler motivation og gør, at du kan fokusere på at få sagt de ting, som du mener er vigtige i forhold til dig som profil.

  Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i jobsøgnings- og rekrutteringsprocessen - både for dig men også for virksomheden.  Jobsamtalen bliver ofte sidestillet med en salgssituation og også med rette. Du har sikkert ofte fået gode råd om, hvordan du skal sælge dig til jobsamtalen. Men faktisk er du ligeså meget køber, som du er sælger. Og arbejdsgiveren er ligeså meget sælger, som den er køber.

  At både du og arbejdsgiveren har denne dobbeltrolle betyder også, at du skal være ekstra opmærksom på noget som mange jobsøgere overser: at virksomheden også har et ønske om at sælge sig selv bedste muligt og i nogle tilfælde også oversælger sig. Og at du som jobsøger (køber) har en stor opgave i at finde ud af, om jobbet (produktet) passer til dit behov.

  Hvis en ansættelse ikke er et gensidigt match, så er det uden tvivl et dårligt match. Så husk, at I alle har en interesse i, at samtalen går rigtig godt.

  Jobsamtaler kan være meget forskellige, og det kan derfor være svært at forberede sig på alt. Der er dog ofte nogle ting, som går igen, så læs med nedenfor, og få nogle gode råd, du kan bruge i din forberedelse. 

  Tjekliste til din forberedelse

  • Kend virksomheden, du søger hos – tjek deres hjemmeside godt, så du ved, hvem de er, og hvad de står for. Find evt. diverse artikler på nettet
  • Kend jobbet du søger. Jobannoncen skal helt ind under huden. Dit CV skal du kunne i søvne
  • Øv en præsentation af dig selv hjemmefra. Sørg for, at du får ”afleveret” dine vigtigste budskaber. Skriv dem ned og hav dem med
  • Vær parat med eksempler på, hvordan dine kompetencer tidligere har været i spil
  • Vær skarp på, hvad du brænder for, og hvordan det viser sig i dit arbejde
  • Kend dine ”udviklingsområder” og se, om du på forhånd kan dreje dem i en positiv retning
  • Kend grænsen mellem profilen, som virksomheden søger, og hvem du er som person – vær ærlig og afklaret
  • Øv dig i at fortælle, hvorfor du blev sagt op, sagde op eller søger nye udfordringer
  • Forbered mindst 5 relevante spørgsmål, du kan stille. Skriv dem ned og hav dem med

  Forbered nogle spørgsmål 

  Forbered relevante spørgsmål til virksomheden, jobindholdet og arbejdsopgaverne. Også spørgsmål til ledelsesstilen og virksomhedskulturen kan bidrage til en god dialog.

  • Hvorfor er denne stilling ledig? (Dvs. hvad skete med den, der tidligere havde jobbet?)
  • Hvad er succeskriterierne for stillingen?
  • Hvilke er stillingens primære ansvarsområder, hvordan vægtes opgaverne?
  • Hvilke mål er sat op for stillingen, og hvordan vil virksomheden, at målet skal opnås?
  • På hvilken måde måles min præstation?
  • Hvilke problemer med at opnå målene kan jeg normalt forvente?
  • Hvad er jeres forventninger til den, der får stillingen?
  • Hvem er mine nærmeste kontaktpersoner i virksomheden?
  • Hvordan vil I beskrive kulturen i virksomheden?
  • Hvad er processen herfra?

  Spørg som udgangspunkt ikke til løn og andre personalegoder.

  Jobsamtalen

  Samtalen starter ved din ankomst – du kan blive observeret fra det øjeblik, du træder ind ad døren, så hav fokus på dit kropssprog og sørg for at være venlig og imødekommende over for alle, du støder på.

  Jobsøgning---Rekrutteringsanalysen-2022--s9

  Kilde: Ballisagers rekrutteringsanalyse 2022.

  Du kan få rigtig mange variationer af de samme spørgsmål, og flere vil du ikke kunne forberede dig på. Men har du tænkt over disse punkter, er du rimeligt stillet:

  • Fortæl lidt om dig selv – husk her at have fokus på stillingen, du søger.
  • Hvorfor forlod du din seneste ansættelse?
  • Hvorfor søger du hos os?
  • Hvorfor skal vi ansætte dig?
  • Nævn dine 3 største styrker/de 3 største svagheder (Og hvordan kommer de til udtryk?)
  • Hvad kender du til virksomheden?
  • Hvad er en god chef for dig?
  • Hvad vil du sige lykkedes bedst for dig i den sidste stilling?
  • Hvilke erfaringer i dit seneste job vil hjælpe dig mest i dette job?
  • Hvad motiverer dig på jobbet?
  • Hvordan vil du bidrage til udvikling af teamet?
  • Hvad er dine fremtidsmål?
  • Hvor længe har du været ledig?

  Hvis de spørger ind til områder, som du på forhånd ved, du ikke opfylder, så skal du være forberedt på, hvordan du evt. kan omsætte dine kompetencer eller kunne tale for, at du alligevel er den rette til jobbet.

  Løndialog

  Start ikke ud med et bestemt beløb, men snak LØNPAKKE. Lønpakken kan bestå af ferie, særlige fridage, medarbejder pc, bredbånd, uddannelse, kurser, flextid, pension, sundhedsforsikring, p-plads, medlemskab af fitnessklub osv. Spørg ind til hvordan lønpakken er sammensat i virksomheden, og opgiv først derefter et interval for dit ønske om løn. Signaler interesse for jobbet!

  Test, analyser, cases og praktiske opgaver i jobsamtalen

  Det bliver mere og mere almindeligt at anvende alle mulige former for analyser, test, cases og praktiske opgaver i et rekrutteringsforløb.

  Nedenfor er beskrevet nogle af de mest almindelige forekomster i rekrutteringssammenhæng.

  Personanalyser

  En online analyse, som du skal udfylde for give virksomheden et billede af, hvordan du passer til arbejdsopgaverne, og hvad dine styrker og svagheder kan være. Analysen vil ofte blive brugt som et dialogværktøj i 2. samtale.

  Logiske test

  Der kan være stillinger, hvor du skal bevise, at du kan ræsonnere logisk. Der findes mange forskellige tests, og mange virksomheder samarbejder med eksterne konsulentvirksomheder, der har specialiseret sig i tests. 

  Cases og praktiske opgaver

  Du kan også opleve at skulle løse en praktisk opgave. Det kan være et scenarie, som virksomheden sætter op, og som du skal komme med et løsningsforslag til.

  Efter jobsamtalen

  Efter jobsamtalen skal både du og virksomheden i tænkeboks. Begge parter skal vurdere, om I er et godt match, og det er vigtigt, at du også reflekterer over dit indtryk. Er forholdene i virksomheden som de bør være? Fik du et godt indtryk af chefen? Er der noget, der har gjort dig urolig?

  Hører du ikke fra virksomheden inden for den aftalte ramme, så tøv ikke med at kontakte dem. Du kan altid forespørge, hvor langt de er i processen og hermed igen vise interesse. Det er specielt vigtigt, at du tager initiativet og følger op, hvis du har været til jobsamtale på baggrund af en uopfordret ansøgning. 

  Ved afslag – brænd ikke dine broer

  Fik du ikke jobbet, er det vigtigt, at du ikke tager det som en personlig fiasko. Det kan være små marginaler, der afgør, hvem der får jobbet, og det kan være dig næste gang. Det er selvfølgelig altid ærgerligt, men dit arbejde er ikke forgæves. Du er blevet en erfaring rigere, som du kan høste til næste jobsamtale, og måske har du efterladt et så godt indtryk, at du stadig vil kunne komme i spil, hvis virksomheden får en ny jobåbning.

  Du kan altid bruge dit afslag til at spørge, om der var noget, du kunne have gjort anderledes? Får du feedback, så tag den alvorligt og gå ikke i forsvarsposition. Du har ingen interesse i at brænde dine broer.

  Din forberedelse kan øge dine jobmuligheder

  Du er inviteret til jobsamtale og er nu halvvejs i processen. Bliv klædt på til at stille og besvare alle slags spørgsmål. Hvordan vil du forhandle din lønpakke, og er du ikke nysgerrig på, hvem der deltager, og om der foreligger en agenda?

  Din forberedelse kan øge din chance for at få jobbet.

  Se med i denne video og få inspiration til, hvordan du forbereder dig grundigt til din næste jobsamtale. Er du velforberedt, kan det også påvirke din udstråling og selvtillid under jobsamtalen. 

  Elevatortalen - din personlige præsentation 

  Når du jagter et nyt job kommer du konstant i situationer, hvor du har brug for at gøre et godt førstehåndsindtryk. Det kan du gøre med elevatortalen.

  Førsteindtrykket af dig til fx jobsamtaler eller netværksmøder danner man sig inden for meget få sekunder. Har du efterladt et dårligt førstehåndsindtryk, er det næsten umuligt at ændre. iStock-1152769811

  Derfor er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser om, hvilket indtryk, du gerne vil efterlade i jagten på dit drømmejob. En del af dit førstehåndsindtryk er den måde, du præsenter dig på. Her er det rigtig vigtigt, at du får skabt et godt indtryk, der vækker en nysgerrighed og interesse for din person, så man får lyst til at vide mere om dig. Den præsentation kaldes i populære sammenhænge for elevatortalen.

  " En elevatortale er en tale, der på under et minut fortæller, hvem du er, hvad du kan og hvad du vil – afstemt og prioriteret efter den sammenhæng, du bruger den i". 

  Nedenfor kan du få inspiration til, hvad din elevatortale kan indeholde.

  Sådan laver du en god elevatortale

  Når du går til jobsamtale, vil du på et tidspunkt blive bedt om at præsentere dig selv. Derfor skal du have styr på din elevatortale. Den skal besvare, hvem du er og hvad du laver og kan jobmæssigt.

  Se videoen, og få tips til at udarbejde en overbevisende elevatortale, der afspejler dig og dine færdigheder.

   

  Download skabelon til elevatortalen

  Uanset om du skal pitche en idé, skal til en jobsamtale eller et netværksmøde, så skal du møde op med en kort præsentation af dig selv. Vores skabelon giver dig værktøjet til at få formuleret den helt rigtige, situationsbestemte elevatortale.

  Når du anvender vores skabelon, bliver du bevidst om, hvilke af dine faglige og personlige kompetencer, der er vigtigst at få med i din præsentation, så den passer perfekt til lige præcis den situation, du skal bruge den til.

  Vi har lavet en skabelon til at sætte struktur på opgaven, og når du har udfyldt alle felterne, ender du op med et fuldt overblik over det vigtige og nødvendige indhold. Tilsammen betyder dette, at du kan formulere lige præcis den elevatortale, der sidder lige i skabet.

  Print skabelonen ud, spids pennen og gør dig klar til at sætte de ord sammen, som gør dig allerbedst klædt på til at sælge dig selv!skabelon_elevatortalen

  Download skabelon Se alle skabeloner her

  10 gode råd til elevatortalen

  • Din elevatortale er en vigtig del af det førstehåndsindtryk, du efterlader
  • Din elevatortale skal kunne leveres på 30-60 sekunder
  • Din elevatortale skal målrettes til hver situation – modtager og mål
  • Målret din elevatortale efter, hvad din modtager vil finde interessant
  • Din elevatortale skal skabe interesse for, at modtagen vil høre mere
  • Vær gerne konkret og giv eksempler på kompetencer og erfaringer
  • Husk at bruge talesprog
  • Træn og øv din elevatortale
  • Husk at din elevatortale danner grundlaget for den videre dialog
  • Husk at din elevatortale også skal efterlade et personligt indtryk af dig

  Jobsamtalens 4 faser

  Er det et stykke tid siden, du sidst sad i den varme stol til en jobsamtale?

  Jobsamtalen kan inddeles i 4 faser. Få vores råd til, hvad du med fordel kan vægte i hver enkelt fase.jobsamtaleforløb-firkant_MørkTxt

  I videoen gennemgår vi jobsamtalens forløb, så du kan blive mere tryg til samtalen. 

  Tag en EASI persontypetest

  Persontypetesten EASI bruges ofte af virksomheder som en del af et jobsamtaleforløb, og det kan derfor være en god forberedelse til dig at udføre testen.

  Du kan også bruge EASI persontypetesten som et led i din MUS, afklaringsproces eller din personlige udvikling – mulighederne er mange.

  Testen er et godt værktøj til at give dig indblik i dine karaktertræk, dine reaktionsmønstre og din kommunikationsstil. Den er delt op i 4 persontyper, og måler både på adfærd og motivation, og det gør den særlig som testværktøj. Du får nemlig her en unik mulighed for at se, om dine indre drivkræfter er i overensstemmelse med de sider, du bruger af dig selv i dit arbejde.

  Du får et indblik i, hvad der motiverer dig, og hvad der giver dig energi.

  Testen tager ca. 10 minutter, og du får umiddelbart efter afslutning mulighed for at downloade en uddybet rapport. Heri er der også identificeret nogle udviklingsområder, der er dannet på baggrund af din besvarelse.  

  easi_udviddetrapport_s

  Tag en EASI test Se alle test her

  Er du bevidst om dit kropssprog?

  Skal du til en samtale? Og tænker du i den forbindelse over dit kropssprog?

  I videoen har vi samlet nogle gode råd om, hvad du bør være opmærksom på omkring dit kropssprog. 

   

  10 gode råd til samtalen

  • Kom i god tid, hav styr på adressen og kontaktpersonen
  • Medbring din ansøgning, CV, stillingsopslag og eventuelt relevante papirer
  • Medbring dine spørgsmål til virksomheden og stillingen
  • Vær opmærksom på, om der er en formel eller uformel dresscode i virksomheden og klæd dig derefter
  • Vær opmærksom på dit kropssprog. Kig deltagerne i øjnene, når I taler. Giv et godt håndtryk og smil
  • Vis interesse for stillingen og hav fokus på, hvilke relevante kompetencer, du kan tilføre stillingen og virksomheden
  • Lyt til deres spørgsmål og afbryd ikke. ”Læs situationen” og hold øje med interviewerens kropssprog, som kan fortælle dig, hvornår du skal uddybe noget eller tie stille. Tal tydeligt
  • Svar præcist. Kom ikke med lange forklaringer. Det kan signalere, at du har noget at skjule
  • Tal pænt og loyalt om din nuværende arbejdsplads. Det viser, hvordan du vil omtale din eventuelle kommende arbejdsplads
  • Vær ærlig! Husk dog, at ærlighed ikke er ensbetydende med, at du behøver fortælle alt

  Download vores miniguides

  Miniguide - Elevatortalen 

  Læs og download miniguiden her og få indsigt i, hvordan du forbereder dig på at give en personlig præsentation. miniguide_elevatortale-s

  Download Miniguide

  Miniguide - Jobsamtalen 

  Læs og download miniguiden her og få indsigt i, hvordan du forbereder dig til jobsamtalen, og hvad du kan gøre under og efter jobsamtalen. 

  miniguide_jobsamtalen_s

  Download Miniguide