Løn og MUS

  Her på siden kan du læse om de 2 vigtige samtaler i dit arbejdsliv: Løn og MUS. 

  Du får viden og værktøjer til, hvordan du bedst muligt forbereder dig til de 2 samtaler og gode råd til, hvordan du får dine ønsker igennem. 

  God fornøjelse!

  MUS

  MUS står for medarbejderudviklingssamtale, som mange virksomheder afholder én gang årligt. MUS er en fortrolig samtale mellem leder og medarbejder, hvor fokus primært er på medarbejderens fremtid i virksomheden. Her har man status på året, der gik, og drøfter/afstemmer fremtidige arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder. Man ser også på, hvordan både leder og medarbejder støtter op om processen.

  Karriereudvikling---Løn-og-MUS---MUS-s2

  MUS kan være afgørende for dine fremtidige udviklingsmuligheder og karrieremuligheder på længere sigt. Derfor er det vigtigt, at du gør et grundigt forarbejde inden mødet, så du sikrer dig det bedste udbytte af samtalen. Du kan selv være med til at påvirke din egen karriereudvikling. Efter samtalen skal der foregå en løbende og systematisk opfølgning.

  Indhold af MUS

  Indholdet af MUS kan variere fra virksomhed til virksomhed. Men det typiske indhold kan omhandle følgende emner.

  • Status på arbejdsopgaver, resultater, projekter og mål
  • Samarbejde på tværs i organisationen med kolleger, leder og samarbejdspartnere
  • Kommende projekter og arbejdsopgaver
  • Har du de fornødne kompetencer til at udføre dit arbejde?
  • Trivsel, motivation og anerkendelse
  • Udviklingsområder
  • Work — Life — Balance

  Derfor er MUS en af dine vigtigste samtaler!

  • Det er din mulighed for at få feedback og indflydelse på dit eget arbejdsliv
  • MUS er en værdiskabende og meningsfuld samtale for både medarbejder og leder
  • Bidrage til at sikre høj arbejdsglæde
  • Fastholdelse af jobbet, da du udvikler dig sammen med virksomheden
  • Fortsat høj markedsværdi — du øger din markedsværdi ved at udvikle dig personligt og fagligt
  • Matcher virksomhedens og dine behov og sikrer overensstemmelse mellem disse

  Forberedelse til din MUS

  Overvej hvilke udviklingsmuligheder, der findes i organisationen og undersøg rammerne for videreuddannelse. Som regel har virksomheden en personalehåndbog eller nogle politikker for videreudvikling, uddannelsesbudget m.m. På den måde signalerer du også, at du har sat dig godt ind i tingene.

  dit-karriereunivers-illustration-1200px

  Det er vigtigt at matche virksomhedens behov med dine egne ønsker. MUS sikrer en dialog mellem dig og din leder, hvor der er fokus på, hvordan du udvikler dig som medarbejder — og hvordan udviklingen passer med virksomhedens behov. Der, hvor der er sammenfald mellem virksomhedens behov og dine ønsker til udvikling, er sandsynligvis der, hvor der er størst chance for, at virksomheden vil (med) finansiere og give fri til efter- og videreuddannelse.

  Foruden udvikling af dine faglige og personlige kompetencer kan du inden MUS også blive bevidst om, hvad der motiverer dig i jobbet. Er du ikke bevidst om dette, kan du tage en EASI-test. En EASI-test er en typologi, som gør dig bevidst om den adfærd, du har på dit nuværende job og måden, du løser opgaverne på. Det kan du efterfølgende sammenligne med det, der motiverer dig.

  easi_udviddetrapport_s

  Er der sammenhæng mellem din adfærd i nuværende job og det, der motiverer dig? Det giver testen dig et svar på. Brug på den baggrund EASI-testen som afklaring i din forberedelse til din MUS.

  Tag en EASI test Se alle test her

  Status på seneste MUS

  Læs referatet af din seneste MUS, hvis du tidligere har haft en, så du er opdateret med, hvad du og din leder talte om sidst. Her er der en god lejlighed til at fremvise de resultater, du har skabt, de projekter, du har gennemført, og de mål, du har opnået gennem året. Hvis kravene har været urealistiske i forhold til ressourcerne, er der her lejlighed til at drøfte dette.

  Hvad du også kan forholde dig til i din forberedelse

  1. Hvad er du lykkedes godt med siden seneste samtale?
  2. Hvordan går det med at løse dine arbejdsopgaver, og hvilke erfaringer giver det dig?
  3. Laver du det, du er motiveret for?
  4. Er der nogle opgaver, du er udfordret af, og som dræner dig for energi? Hvor er du især udfordret?
  5. Er der opgaver, du gerne vil have flere af, som bidrager til din motivation og trivsel?

  Hvad vil du gerne have ud af den kommende MUS?

  Start med at gøre dig nogle overvejelser om, hvilket udbytte du gerne vil have af din kommende MUS.

  1. Ønsker du konkrete forandringer?
  2. Ønsker du feedback på din performance?
  3. Vil du gerne starte på et kursus eller en længerevarende uddannelse?
  4. Er der behov for udvikling af nye kompetencer, for at du kan arbejde optimalt med dine opgaver?
  5. Din leders observationer om dit udviklingspotentiale og forslag til udviklingsmål, nye arbejdsopgaver eller ansvarsområder?

  Fem centrale ting, som du bør have fokus på i en MUS

  1. Hvad vil jeg have ud af min MUS?
  2. Præsentation versus forventninger - forventningsafstemning
  3. Min leders feedback og anerkendelse
  4. Forholde mig undersøgende til karrieremuligheder
  5. Fokus på trivsel og udvikling

  Status på samarbejde og din trivsel i jobbet

  • Min trivsel på arbejdspladsen og blandt kolleger
  • Hvordan er samarbejdet i teamet/afdelingen, og hvordan bidrager jeg selv?
  •  Hvordan er samarbejdet mellem mig og min leder?
  • Har jeg de fornødne kompetencer for at kunne arbejde optimalt med mine opgaver?
  • Kan jeg nå mine deadlines?
  • Work — Life — Balance

  Fremtiden

  Din MUS handler om din trivsel og udvikling. Derfor er det vigtigt at gøre nogle tanker om, i hvilken retning du ønsker at udvikle dig.

  Hvor ser du dig selv om tre år eller om fem år? Jo mere klar og tydelig, du er om dine ønsker til dit arbejdsliv, desto nemmere er det at udarbejde en handleplan for, hvordan du og din leder i fællesskab når derhen.

  Hvad kan du bidrage med?

  Når du har gjort status og set fremad, er det vigtigt, at du også vurderer, hvor og hvordan du bedst kan bidrage til virksomhedens vækst og trivsel, og at du vurderer hvordan dine fremtidsplaner og ønsker kan gavne din arbejdsplads.

  Jo mere konkret, du kan blive i dine mål for dit arbejdsliv, og hvordan de bidrager til virksomhedens forretning, desto større chance er der for, at din karriere og din profil får den rigtige retning.

  5 supplerende spørgsmål til din MUS

  • Hvordan vil jeg gerne have, at mit arbejdsliv og min karriere skal se ud?
  • Hvad skal der til for at nå mine mål?
  • Hvilke kompetencer skal jeg bruge for at nå mine mål?
  • Hvordan udvikler jeg bedst de kompetencer, jeg har?
  • Hvordan tilegner jeg mig nye kompetencer?

   

  10 gode råd til MUS

  • Forberedelse er nøglen til en god MUS — kom godt forberedt til mødet
  • Hvad er vigtigt for dig? Hvad er dine ambitioner og dine udfordringer? Hvornår trives du bedst?
  • Situationen ved seneste MUS — beskriv kort din daværende situation i jobbet. Har I fulgt op på aftalerne fra dengang?
  • Evaluering af samarbejde med kolleger, samarbejdspartnere og leder. Notér status og fremskridt
  • Hvilke resultater har du været med til at skabe? Hvilke mål har du opnået, og hvilke projekter er du lykkedes med? Vær så konkret som muligt.
  • Forhold dig undersøgende til dine kompetencegab i forhold til nuværende og kommende projekter/opgaver. Mangler du kompetencer eller videreuddannelse for at kunne løse dine opgaver?
  • Bevar et åben sind. Hvis du modtager kritik, og du har brug for at arbejde med den, så spørg mere ind til det og hør evt. lederens forslag til, hvordan I løser det
  • Lyt til din leders feedback og spørgsmål og afbryd ikke. ”Aflæs situationen” og hold øje med din leders kropssprog, som kan fortælle dig, hvornår du skal uddybe noget eller tie stille. Tal tydeligt og præcist. Svar præcist. Kom ikke med lange forklaringer
  • Tal pænt og loyalt om dine kolleger. Hvis du har kritik af andre, så sørg for at være faglig og ikke personlig og fortæl, hvordan det påvirker dig
  • Vær ærlig! Husk dog, at ærlighed ikke er ensbetydende med, at du behøver fortælle alt

  Lønsamtalen – når du selv skal forhandle løn

  Det er ofte dit eget ansvar at forhandle dig til en god løn, når du bliver ansat. Her får du gode råd til at sikre en lønstigning, der modsvarer dine kompetencer, kvalifikationer og resultater.

  NZPlaceholderIMG8

  Uanset hvilken type virksomhed, du er i, så er det en god idé at forberede sig godt til lønsamtalen og selv komme med et forhandlingsudspil.

  Din forberedelse

  For at få det mest optimale ud af din lønforhandling, bør du forberede dig på samtalen og kigge på, hvad der er sket siden sidste lønsamtale. Nedenfor finder
  du inspiration til, hvad du kan fokusere på i din forberedelse. Husk at være meget konkret og forberede eksempler:

  • Har du fået flere arbejdsopgaver?
  • Har du fået andre ansvarsområder?
  • Er du blevet bedre til jobbet/skabt bedre resultater?
  • Har du taget uddannelse/kurser, der har løftet dine kompetencer?
  • Har du taget initiativer til noget, der har skabt forbedringer for teamet og virksomheden?
  • Har du bidraget med gode idéer, der har en værdi for virksomheden?
  • Gør du noget, som andre ikke gør?

  Også dine personlige egenskaber kan være en fordel at slå på til en lønsamtale. Det kan være den tilgang, du har til både opgaver og kolleger. Nedenfor er nogle eksempler på styrker, du kan synliggøre, som giver værdi for din arbejdsgiver:

  • Bidrager du altid til en positiv stemning?
  • Kan man altid regne med, at du løfter de opgaver, som du påtager dig?
  • Er du den, der altid hjælper andre?
  • Er du mødestabil?
  • Er du engageret i dit arbejde?
  • Er du fleksibel i forhold til både tid og arbejdsopgaver?
  • Er du omstillingsparat i forhold til forandringer i jobbet?
  Når du har forberedt de eksempler og den værdiforøgelse, der er sket siden sidste samtale, så er det tid til at forberede sig på, hvad vil du gerne have ekstra i lønposen. 
  Som inspiration kan du undersøge lønstatistikker på nettet eller bruge Frie Lønsikring som sparringspartner.

  Når du prissætter din lønstigning, så husk at være forberedt på, at det ikke er sikkert, du får den. Derfor er det en god idé at overveje andre ting/personalegoder, der har værdi for dig. Det kan eksempelvis være den arbejdsgiverbetalte pension, du kan forsøge at få hævet. Du kan også forsøge at forhandle dig til mere ferie, reduktion i arbejdstimer, fleksible arbejdstider, uddannelse eller andre frynsegoder, hvis du er interesseret i det.

  Værdi for virksomheden

  Nogle virksomheder melder rent ud, at de vil kigge efter nogle bestemte områder/parametre, når de vurderer, hvilke medarbejdere der skal honoreres med en lønstigning. I sådanne tilfælde kan du med fordel strukturere dit oplæg ud fra de kriterier. Hos andre virksomheder er det ikke så tydeligt, men som udgangspunkt vil din arbejdsgiver ofte vurdere din indsats, kvalifikationer, dygtighed, fleksibilitet og dit engagement. Du kan altid, som en del af din forberedelse, spørge din leder, hvad der er vigtigst i lønvurderingen.

  I din forberedelse bør du også overveje, hvem det er, du skal overbevise om en lønstigning. Kan din nærmeste leder træffe en beslutning eller skal du klæde din leder på, så vedkommende kan gå videre med dit ærinde? Det kan du fx gøre ved at lave et oplæg, som du kan gennemgå med din leder og eventuelt også give vedkommende med videre. I dit oplæg kan du netop liste de eksempler, som du har forberedt dig på.

  Under lønsamtalen

  Som udgangspunkt er det en god idé at lade din leder spille ud og skitsere rammen for lønsamtalen. Men du skal også være forberedt på, at din leder kan finde på at overlade initiativet i samtalen til dig.

  Under samtalen gennemgår du dit oplæg og forsøg undervejs at få accept fra din leder af, at det, du fremhæver, også giver værdi for virksomheden. Under din gennemgang må du gerne tage styringen, men efterlad et spillerum for dialog.

  Efter din gennemgang af dit oplæg begynder det svære: at nå til enighed om lønstigningen. Men jo bedre, du har forberedt dig på at give eksempler på den ekstra værdi, du gennem året har tilført, jo nemmere er det også at bede om ekstra løn. Henvis også gerne til lønstatistikker eller andres løn.

  Undervejs i dialogen er det din opgave at sikre, at du når igennem det, du har forberedt. Som udgangspunkt behøver du ikke tage et nej for et nej, men mere som et forhandlingsoplæg. Du skal med andre ord droppe flinkeskolen og finde din indre købmand frem. Hvis du har svært ved det, så husk, at mange ledere faktisk respekterer og anerkender, at medarbejdere viser, hvad de er værd, så længe du forbliver positiv og rolig – også selv om I ikke bliver enige.

  Hvis du ikke får en lønstigning, du er tilfreds med, og hvis du heller ikke kan forhandle dig til andre værdier som fx pension, arbejdsforhold, uddannelse eller frynsegoder, så er det vigtigt at kigge fremad. Afstem med din leder, hvad du kan gøre for at opnå den tilsigtede lønstigning næste år. Hvad kræver det af dig i handling og resultater?

  Efter lønsamtalen

  Når du har afsluttet din lønsamtale, kan det være en god idé at sende en mail til din leder, hvor du opsummerer jeres aftale: hvis I fx har lavet nogle aftaler om andre personalegoder eller ændringer i arbejdsforhold eller sat penge af til efteruddannelse. Det kan være særligt vigtigt, hvis du har afstemt konkrete indsatser, der kan have betydning for næste lønsamtale.

  Du vil også have noget konkret at kunne henvise til i tilfælde af, at du får en ny leder inden din næste lønsamtale.

  10 gode råd til lønsamtalen

  • Din lønsamtale foregår hele året og ikke kun lige inden selve samtalen
  • Nedskriv undervejs dine præstationer – konkret med eksempler
  • Vær synlig om det, som du bidrager med hele året
  • Forbered dig godt og lav oplæg
  • Fokuser på den værdi, som du tilfører i dit daglige arbejde
  • Undersøg lønniveau
  • Forbered dit mål – løn, pension, arbejdsforhold, uddannelse, personalegode m.m.
  • Vær ambitiøs, men realistisk
  • Indgå aftale om, hvad du kan gøre for at få en stigning næste gang
  • Hold en god mine og bær ikke nag – I skal stadig arbejde sammen

  Sælg dig selv til samtalen

  Uanset om det er lønforhandling eller MUS der står i din kalender, er nøgleordet forberedelse. Forstå hvorfor du skal investere i at forberede dig.

  Hvis det alligevel kniber med tiden, kan du i videoen få inspiration til, hvad du kan lægge vægt på i dialogen med din leder, og hvorfor dit mindset kan være væsentligt i forhold til udfaldet af samtalen.

   

  Download vores miniguides

  Miniguide om MUS

  Download denne miniguide og få tips og fif til, hvordan du bedst muligt kan forberede dig til din MUS. 

  Vi kommer også med råd til, hvordan du indtænker trivsel og retning i dit arbejdsliv, som er til gavn for både dig og din arbejdsgiver. miniguide_mus_s

  Miniguide til MUS

  Miniguide om Lønsamtalen

  Download denne miniguide og få konkrete værktøjer til, hvordan du forbereder dig bedst til lønsamtalen. 

  Du får her idéer til, hvordan du kan præsentere dine resultater med henblik på at få mere i lønposen. 

  miniguide_lonsamtale-s

  Miniguide til lønsamtalen