Arbejdsglæde

  Her på siden kan du finde inspiration til, hvordan du kan fastholde din arbejdsglæde.

  Du kan finde artikler og videoer om emnet, og du kan også teste din arbejdsglæde.

  God fornøjelse!

  Trives du på dit arbejde eller kommer du bare gennem dagen?

  7-8 timer. Hver dag. Det er over 5000 dage i løbet af et arbejdsliv. Du bruger næsten flere timer på arbejde end med din familie. Derfor er det ikke lige meget, hvordan de timer forløber. Det korte spørgsmål er: Trives du?  

  Men hvad er trivsel egentlig? 

  Selvom spørgsmålet er kort, er det ikke nødvendigvis nemt at svare på. For hvad vil det sige at trives?

  Trivsel er ikke et begreb med en klar definition, men de fleste vil være enige i at trivsel handler om, hvordan du som medarbejder oplever at have det, når du er på arbejde. 

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø bruger følgende definition:
  "Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer". 

  Det vigtigste er, når det handler om trivsel på arbejdspladsen, at være bevidst om tegn der peger i den gale retning. Mistrivsel kan vise sig på mange måder, men hvis du mærker noget til følgende, så er det tid at stoppe op og spørge dig selv, hvordan du egentlig har det, når du er på arbejde:

  I Den Store Danske forklares det generelle begreb 'trivsel' med:
  "Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet".

  Mere om detaljerne senere. Her kan du først blive klogere på arbejdspladsen.

  Hvad kendetegner en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives?

  Trivsel er uden tvivl tæt beslægtet med velvære, velbehag og velbefindende. Det at føle sig fysisk og mentalt godt tilpas.

  En arbejdsplads, hvor du som medarbejder føler dig godt tilpas, er en arbejdsplads, hvor du føler tilfredshed og arbejdsglæde. Ifølge forskere afhænger din trivsel af, hvor stor balance der er mellem dine egne ønsker og behov og de krav og muligheder, der følger med jobbet.

  Og det er ikke kun et spørgsmål om dine konkrete arbejdsopgaver. Om du trives har rigtig meget at gøre med, hvilken leder du har, de sociale relationer du har med dine kollegaer, om der er et godt samarbejde, og om du føler at du udvikler dig fagligt og personligt. Dine egne forventninger og evne til at tackle udfordringer i hverdagen spiller også ind.

  Når du trives, har du positive forventninger til at du enten selv kan klare hverdagens udfordringer, eller at dine kollegaer og ledere kan hjælpe dig, når du har brug for det.

  Trivsel på arbejdet er påvirket af tre faktorer:

  • Dine kollegaer
  • Din ledelse
  • Dig selv

  Og skal der gøres noget ved trivslen på en arbejdsplads er det på alle tre fronter, der skal sættes ind. For hvad hjælper det, at du fx ændrer på dine rutiner, hvis din leder ikke bakker dig op? Eller hvis dine kollegaer øffer op om du har ændret på rækkefølgen af dine opgaver?

  Omvendt er det også det gode samspil mellem de tre faktorer der kendetegner arbejdspladser, hvor der er en høj grad af trivsel. Tænk tilbage på øjeblikke i dit arbejdsliv. De tidspunkter, hvor du har haft det bedst med at gå på arbejde. Du har sandsynligvis haft en god chef og kollegaer, du snakkede godt med – også til frokost.

  Hvorfor er trivsel vigtigt?

  Forestil dig, at du har en diskussion på dit arbejde om en opgave, du har løst. Du er uenig med din kollega, og bølgerne går højt. Igen. I når ikke til enighed og på vej hjem i bilen kører diskussionen stadig i hovedet. Kan du lægge det fra dig efter at du har parkeret i carporten? Eller er du træt og småirriteret, da du lidt senere putter dine børn? Du kender det nok. Er vi utilfredse på arbejdet, påvirker det alle områder af vores liv.

  Trivsel på arbejdspladsen har med livskvalitet at gøre. 7-8 timer på arbejde hver dag er mange. Og så hænger arbejde og identitet i dag sammen på en hel anden måde end tidligere. Dit arbejde er med til at definere, hvem du er. Derfor skal det give mening - både personligt og fagligt. Når du trives mindsker du risikoen for udbrændthed og din arbejdsglæde vokser. Du er fagligt bedre, samtidig med at du er gladere og holder risikoen for stress for døren. Ren win-win for både din arbejdsplads og dig selv.

  Hvilke faktorer spiller ind på din trivsel?

  Trivslen bliver til i krydsfeltet mellem dig og din arbejdsplads. Dine kollegaer og jeres daglige samarbejde er afgørende for at sikre en høj trivsel. Men der er ingen tvivl om, at betingelsen for det gode kollegaskab er kompetent ledelse. Det handler om nogle ydre faktorer. Nogle af dem har du indflydelse på, andre er ledelsens ansvar.

  Det, din arbejdsplads påvirker:
  • Ledelse
  • Fysisk arbejdsmiljø
  • Klar rollefordeling
  • Tydelig krav/forventninger
  • Tilbud på arbejdspladsen, der fremmer trivslen - fx social arrangementer
  Det, du selv har indflydelse på:
  • Dine kollegiale relationer
  • Dine fysiske sundhed
  • Hvorvidt du er åben om din trivsel
  • Hvordan du takler udfordringer
  • Dit mindset

  5 tegn på du trives på dit arbejde

  Selvfølgelig ikke hele tiden. Der kan være dumme dage og kedelige opgaver indimellem, men grundlæggende kan du svare ja til:

  • Du har et relativt højt energiniveau
  • Du har en følelse af overskud, når arbejdsdagen er slut
  • Du er fagligt engageret
  • Du er motiveret
  • Du har en følelse af at være i kontrol

  7 typiske tegn på medarbejdere, der ikke trives

  • Svært ved at planlægge og holde fokus
  • Trækker sig fra det sociale
  • Træt når arbejdsdagen er slut
  • Orker ikke meget andet end arbejde
  • Sover dårligt
  • Har hjertebanken
  • Bliver nemt irritabel

  Er der for mange møder, konflikter, for få pauser, en dårlig leder, kedelige opgaver, for lidt ros? Der kan være mange grunde til, du ikke trives. Kan du kende det? Måske ikke det hele og ikke hele tiden, men nok til at det påvirker din trivsel. Og de fleste af os kender til de typiske langtidseffekter med stress og sygemeldinger.

  Som med så meget andet i livet, findes der ikke et quick fix, men der er noget, du selv kan gøre.

  10 gode råd til, hvad du selv kan gøre for din trivsel

  Råd 1: Reflektér over din situation

  Begynd med at kigge på dig selv. Tag dig god tid. Og vær ærlig over for dig selv. Det kan være ydre forhold. Har du fået en ny chef, du ikke kan blive klog på? Eller er din kollega humørsyg? Det kan også være, at det handler om dig. Interesserer branchen dig ikke mere? Savner du mening? Er du kørt fast i dine arbejdsopgaver? Find ud af, hvad din manglende trivsel i virkeligheden handler om. Det er første trin til at gøre noget ved det.

  Råd 2: Snak med en god kollega

  Nogle gange hober tingene sig op. Første skridt på vejen til forandring er at tale om det. Vær åben og ærlig. Måske har din kollega nogle input, du ikke har tænkt på. Og husk, du er ikke til besvær. Du passer på dig selv (og dermed også dine kollegaer).

  Råd 3: Bed om en samtale med din leder

  Fortæl, hvordan du har det. Måske har du for mange opgaver? For få? De forkerte opgaver? Fortæl, hvad du har behov for. Og kom gerne selv med forslag til løsninger.

  Råd 4: Sæt nye mål for dig selv

  Måske er det tid til nye kompetencer? Et kursus? En konference? Har du en kollega, du ser op til? Måske han/hun kunne være din mentor/sparringspartner i en periode? Sæt mål for din faglige udvikling.

  Råd 5: Se med kritiske øjne på din kalender

  Er den overlæsset? Hvad med din private kalender?

  Råd 6: Bed om feedback

  Fortæl dine kollegaer og din leder, at du har brug for feedback på de opgaver, du laver. Du vil gerne vide, hvordan det går. I en hektisk hverdag er det nogle gange det, vi glemmer.

  Råd 7: Se dig selv udefra

  Lav et tankeeksperiment: Vær din egen bedste ven/veninde. Hvilke råd du ville give ham/hende, hvis de stod i din situation?

  Råd 8: Fokusér på gode vaner

  Kig på, hvordan du organiserer din dag. Lader du dig forstyrre af mails hele dagen? Eller har du afsat et tidspunkt, hvor du svarer på mails? Lav en to-do liste for næste dag, inden dagen er slut. Så kan du lukke ned med god samvittighed.

  Råd 9: Husk at holde pauser

  Det er fantastisk, hvad lidt luft til hjernen kan gøre. Blot 10 minutter, hvor du går en tur rundt om bygningen med en kollega eller på egen hånd, gør en forskel.

  Råd 10: Sørg for at få mest muligt ud af din fritid

  Der er meget andet i et godt liv end arbejde. Brug tid på venner og familie. Start til dans eller dykning. Brug din fritid på noget, der gør dig glad.

  6 vigtige tegn på en arbejdsplads, hvor du trives

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har undersøgt, hvilke faktorer, kaldet "De 6 Guldkorn", der er afgørende for, at du som medarbejder trives på dit arbejde.

  iStock-1070828464

  Øg din arbejdsglæde

  Har du mistet din arbejdsglæde? Eller ønsker du at sætte fokus på at højne din arbejdsglæde?

  Se videoen, der belyser, hvordan du kan sætte fokus på din trivsel på jobbet.

  Videoen giver dig indsigt  i 5 elementer, der er kan hjælpe dig med at fastholde eller øge din jobglæde. 

   

  Test din jobglæde

  Hvordan står det til med din jobglæde?

  Hvordan vi trives på vores job betyder alverden.  For vores arbejdsliv fylder meget af vores vågne tid. Hvis du synes, du har mistet noget af din glæde og entusiasme på jobbet, så tag Jobglædetesten. Du kan finde ud af, hvor du står, og hvad der skal til for at finde balancen og energien igen.

  Når du har taget testen, kan du gemme svaret og altid finde dine testsvar frem igen.

  Det tager kun få minutter at udfylde testen og du får klar besked om, hvad du eventuelt kan tage fat i for at forbedre din arbejdsglæde!

  arbejdsglade_s

  Test din jobglæde Se alle test her

  5 gode råd til at styrke din trivsel

  Trivsel på jobbet er et vigtigt succesparameter hos mange virksomheder – og det er da også essentielt for høj jobperformance. Alligevel er mange danskeres trivsel på jobbet ikke som den bør være.

  Men behøver det nødvendigvis være sådan?

  Ikke hvis du spørger os, og her får du fem gode råd til en større trivsel på jobbet.

  Råd 1: Vær sikker på, du sidder det rigtige sted

  Du kan ikke trives på jobbet, hvis du fundamentalt ikke har det rigtige job. Det kan lyde banalt, men faktisk er det mere kompliceret end som så. For nogle gange kan det være små nuancer, der gør at du føler dig utilpas i din stilling. Og måske gør de nuancer, at du blot føler dig i tvivl og ikke er sikker på at du er det forkerte sted. Og hvis det "kun" er en nagende tvivl, kan det være svært at tage handling.

  For er græsset overhovedet grønnere på den anden side?

  Måske behøver du ikke nødvendigvis at skifte job, men i stedet bare skifte stilling. Det kan være, at der er en relativt nem vej til at skifte internt til en ny afdeling? Uanset hvad, bør du altid kunne tage en snak med din chef om det. Din chefs prioritet er nemlig i høj grad også din trivsel – både fordi din chef gerne skulle bekymre sig om din personlige trivsel, men også fordi din trivsel i sidste ende påvirker dit output på jobbet.

  Måske kan et skifte ikke lade sig gøre lige nu, men forhåbentlig kan du finde en måde at arbejde hen imod at det en dag kan.

  Råd 2: Få styr på dine arbejdsvaner

  En god, effektiv arbejdsdag er en dag, hvor du føler, du når det du skal – uden at have hverken for meget eller for lidt at lave.

  Men hvis du ikke har styr på jobvanerne, kan tiden hurtigt løbe fra dig.

  Ofte er grunde til manglende trivsel at vi konstant bliver forstyrret hist og her. Små forstyrrelser som fx:

  • En mail, der tikker ind
  • En kollega, der afbryder din koncentration
  • Håndværkeren, der ringer
  • Et langt, ligegyldigt møde, du ikke burde have været med til.

  Forstyrrelser som disse er simpelthen drænende for motivationen. Vores råd er, at du tager kontrol over din arbejdsdag. Hav bestemte tidspunkter, du afsætter til fordybelse i dine kerneopgaver. Og sørg samtidig for, du giver dig selv plads til adspredelser såsom den gode dialog med en kollega. Med andre ord: Få styr på de vaner, der styrer din arbejdsdag – og du vil igen føle dig i kontrol og øge din trivsel.

  Råd 3: Find plads til kreativitet, udforskning og fejl

  Som travle, professionelle mennesker kan vi godt en gang imellem glemme, hvorfor vi arbejder med det, vi gør. Hvad var det, der tiltrak os til vores fagområde i sin tid? Og kan vi finde tilbage til den kreativitet og glæde, der dengang drev processen for os?

  For at få kreativitetens glæde tilbage skal du sørge for at være et sted, hvor det er okay at lave fejl. Der er ikke noget, der kan dræbe arbejdslysten og trivslen som et sted, hvor fejl straffes hårdt og brutalt. Selvfølgelig skal du ikke bevidst gå efter at mislykkes med en opgave, men der skal være plads til at stræbe efter det ekstraordinære, og på vejen dertil kan der, naturligvis, ske fejl.

  Det er også i virksomhedens interesse, at du føler dig komfortabel nok til at bruge din kreativitet. For faktisk er det en af de største faldgruber for succesfulde virksomheder, når vigtige medarbejdere pludselig ikke tør begå fejl længere.

  Råd 4: Hav både personlig og faglig sparring med folk, du respekterer

  Vi går selvfølgelig grundlæggende på arbejde for at forsørge os selv og vores familie – men vi gør det også for at udvikle os både fagligt og personligt. Personlig og faglig udvikling gør arbejdsdagen mere meningsfyldt og spændende, og derfor skal det prioriteres.

  Heldigvis behøver din udviklingsrejse ikke være en ensom affære. Du kan nemlig sagtens gøre det i fællesskab med folkene omkring dig – hvor de mest oplagte er dine kollegaer og chefer. Den gode, udviklende samtale kan komme, når du mindst venter det. Til frokost, ude ved kaffemaskinen eller efter arbejdet. Opsøg den, forhold dig åben og lad dig overraske.

  Råd 5: Hav en sund adskillelse mellem job og fritid

  Når du er på arbejde, er du på arbejde. Og når du går hjem, har du fri. Sørg for at holde denne balance.

  En god måde at lykkes med dette på er fx at have en arbejdstelefon og en privat telefon. Arbejdstelefonen holdes i så fald slukket, når du går hjem fra arbejde. På samme måde kan du sætte regler for dig selv om, du ikke svarer på mails, når du er gået hjem fra arbejde.

  Det allerbedste hertil ville være at din arbejdsplads laver denne regel for dig, så du ikke får dårlig samvittighed over at gøre det. Og meget tyder på, at det er en god ide – så god, at der kan være lovgivning på vej på området!

  Tag en EASI persontypetest

  Persontypetesten EASI bruges ofte af virksomheder som en del af et jobsamtaleforløb, og det kan derfor være en god forberedelse til dig at udføre testen.

  Du kan også bruge EASI persontypetesten som et led i din MUS, afklaringsproces eller din personlige udvikling – mulighederne er mange.

  Testen er et godt værktøj til at give dig indblik i dine karaktertræk, dine reaktionsmønstre og din kommunikationsstil. Den er delt op i 4 persontyper, og måler både på adfærd og motivation, og det gør den særlig som testværktøj. Du får nemlig her en unik mulighed for at se, om dine indre drivkræfter er i overensstemmelse med de sider, du bruger af dig selv i dit arbejde. Du får et indblik i, hvad der motiverer dig, og hvad der giver dig energi.

  Testen tager ca. 10 minutter, og du får umiddelbart efter afslutning mulighed for at downloade en uddybet rapport. Heri er der også identificeret nogle udviklingsområder, der er dannet på baggrund af din besvarelse.  

  easi_udviddetrapport_s

  Tag en EASI test Se alle test her

   

  Persontyper og trivsel

  Se videoen med de fire EASI personlighedstyper der bruges til at beskrive overordnende adfærdstræk. Bliv klogere på, hvad der motiverer dig, og hvad der demotiverer dig. Ved at kende dine styrker og dine vækstområder bliver du klar over, hvad der giver dig energi, og hvad der dræner dig for energi. 

  Når du har set videoen anbefaler vi, at du downloader arbejdsarket, som du finder nedenfor.  Du kan også selv tage en EASI-test, som du finder et link til på siden. 

  Arbejdsark til video om EASI

  Arbejdsarket hjælper dig med at finde ud af mere om din persontype.

  Du kan skrive ned, hvad du mener, at dine styrker og vækstområder er - og også i hvilke situationer, du oplever en given adfærd hos dig selv.

  • Hvilken leder trives du bedst med?
  • Hvilket team har du følt dig mest tilpas i?
  • Hvad giver dig energi, og hvad dræner dig for energi?easi_worksheet_s

  Download arbejdsark Se alle arbejdsark her

  Er du tro mod dig selv på jobbet?

  Trives du, og tør du at sætte grænser, når du går på arbejde? Hvis ikke kan det koste arbejdsglæden og i sidste ende også det psykiske helbred.

  Trivselsekspert og forfatter Martin Advaith Kirkevang guider dig til at overleve i det moderne arbejdsliv.  

  iStock-1411457206Måske har du prøvet det? At sidde til mødet og føle dine gode argumenter bliver overhørt. At du igen ikke trænger igennem eller oplever indre såvel som ydre konflikter med kolleger, der tromler igennem med deres egen dagsorden uden at sætte tingene i det nødvendige perspektiv eller tager højde for, hvordan jeres indbyrdes samspil fungerer.

  Når vi går på arbejde, vælger vi ikke selv, hvem vi vil arbejde sammen med. Vi indgår i et mere eller mindre tvungent fællesskab, hvor det er nødvendigt at få tingene løst for at vi kan nå i mål. Og uanset hvor samarbejdsvillige vi er, kan det ikke undgås, at vi i et arbejdsliv, som oftest med fokus på tempo og resultater, indimellem ender i konflikter i hverdagen. Spørgsmålet er, hvor gode er vi til at løse konflikterne uden at gå for meget på kompromis med os selv?

  Det har trivselsekspert Martin Advaith Kirkevang undersøgt nærmere i sin nye bog "Vær tro mod dig selv på jobbet". Han oplever gang på gang, at hans klienter finder sig i ikke at trives selvom det oftest er rammen og fællesskabet de er i som skaber problemerne.

  "Vores kulturelle dna former vores ønske om at høre til og ikke stå udenfor flokken, og derfor kan det være svært at stå fast på sine værdier, hvis vi siger højt, at der er noget, der ikke fungerer og presser os selv på vores etik og arbejdslivskvalitet. Der er nemlig en risiko for, at du ender med at stå alene og blive tilskuer i et miljø, du ikke føler dig tilpas i – hvis du vælger at stå ved dig selv",

  Martin Advaith Kirkevang understreger, at det også kan være meget forskelligt fra person til person, hvad man har behov for at italesætte for at trives i den ramme man er i, og hvilke problemstillinger man kan lade passere.

  Kan du lade tingene passere?

  "Tit mener andre ikke noget ondt med det, de siger eller gør – det er typisk travlhed, stress, eller uopmærksomhed, der gør, at dialogen går galt og kan gøre ondt. Hvis du øver dig i at lade tingene passere og minde dig selv om, at det ikke skete i en ond intention, bliver hverdagen ofte nemmere. Bliver det ved med at nage, kan du forsøge at undersøge, hvordan din kollega er som person? Måske har vedkommende nogle bevæggrunde, der kan gøre det nemmere for dig at slippe det igen. Indsigt og forståelse er midlet til at løsne mistrivsel fra dit system og frigøre spændingen mellem dig og dine kolleger. Hjælper det ikke, kan du vælge at italesætte problematikken – og altid med fokus på opgaveløsningen, og ikke personen", råder Martin Advaith Kirkevang.

  Skelner du mellem det professionelle og private jeg?

  "Forståelsen af forskellighed er afgørende, hvis vi skal løfte opgaverne sammen. Men det er også vigtigt at huske på balancen mellem det professionelle og private liv. Man kan nemlig ikke forvente det samme af sine kolleger som af sine venner", siger Martin Advaith Kirkevang:

  "Forsøg for så vidt muligt at tage dig selv i impulsen til at dele private frustrationer på arbejdet. Hvis du oplever at kæmpe med mange frustrationer eller følelsen af uretfærdighed, kan det være et tegn på, at du længe ikke har stået ved dig selv og ikke har gået til kilden med problemet – eller har måttet resignere, fordi vedkommende faktisk ikke ønsker at lytte til dig."

  Martin Advaith Kirkevang anbefaler, at man øver sig i at undersøge hvad det helt inderst inde er, man er påvirket af. Først når det står klart, hvad det er for en følelse eller oplevelse, du reagerer på, kan du øve dig i at få det formidlet på en venlig og respektfuld facon – i relation til arbejdet – og til den rette person, som problemstillingen rent faktisk handler om.

  Hvad så hvis du ikke passer ind i rammen?

  Martin Advaith Kirkevang påpeger også, at hvis du bliver i noget, der ikke fungerer for dig, i længere end 6-8 måneder, så vil du med tiden stoppe med at kæmpe imod, og hverdagen vil normalisere sig. Men det der reelt sker er, at du accepterer, at noget eller nogen går over din grænse og langsomt begynder det at nedbryde både dit selvværd og arbejdslivskvalitet:

  "Kan du ikke ændre tingene, og føler du, at du har gjort alt, hvad der står i din magt med de ressourcer, du har, så kan det være tid til at give slip. Simpelthen vælge at flytte dig fra det fællesskab, du er i, fordi rammen, du er presset ned i, klemmer energien og livslysten ud af dig."

  Nedenfor kan du læse 5 gode råd til, hvordan du kan være tro mod dig selv på jobbet. 

  5 gode råd til at være tro mod dig selv på jobbet

  • Insister på, at du vil have det godt, der hvor du er, og hold fokus på din trivsel i dagligdagen – også når du har travlt
  • Vær opmærksom på om rammen, du er i, presser dig mere, end du kan holde til, og søg at få dine værdier med ind i det kollegiale og arbejdsmæssige samspil
  • Husk, du ikke skylder din arbejdsplads noget – slip behagesygen og pligtfølelsen – og gør det, der skal til, men ikke mere, end du behøver
  • Pas på du ikke dræner din egen energi ved at tage tingene for nært. Giv dig selv plads til at koble af og tanke op. Ingen kan køre med 120 km/t hver dag
  • Tag fat i tingene og gå til kilden med problematikken – max tre gange. Er det ikke muligt at ændre på det, der dræner dig og står i vejen for din arbejdsglæde, så må du flytte dig

  Tag temperaturen på din trivsel med stresstrappen

  Stress kommer typisk gradvist. Stress-trappen forklarer fire trin – eller faser. For hvert trin, man går ned, bliver stresssymptomerne mere alvorlige, og arbejdsevnen falder. Læs med her om de 4 trin og tag Stresstesten fra Jobindex. 

  Trivsel---Beskrivelse-af-stresstrappen-1

  Når du lærer de typiske signaler på hvert trin at kende, kan du være opmærksom på, om du er på vej mod alvorlig stress. Dermed kan du handle og sætte forebyggelsestiltag i værk i tide. Som medarbejder skal du gøre din leder opmærksom på dine fysiske og psykiske symptomer.

  Ledelsen har et vigtigt ansvar i at forebygge stress, og også et ansvar for at hjælpe dig ud af en periode med begyndende eller alvorlig stress.

  Læs med her om de 4 trin og tag Stresstesten på Jobindex længere nede på siden. Så får du en indikation på, hvordan du trives.

  Trin 1: I balance

  Når du har en høj grad af arbejdsglæde, føler du dig inspireret og engageret i dit job. Du føler, at du er i udvikling, og generelt er i trivsel. Med andre ord, du er i flow.

  Du kan fokusere på dine arbejdsopgaver, og du kan nogle gange glemme både tid og sted, fordi du er fordybet i spændende, faglige emner. Du føler dig glad og kan magte de udfordringer, du møder i dit arbejdsliv, og du har det fint med kolleger og chefer. Den følelse og indre overbevisning gør dig glad, produktiv, kreativ, og reducerer din risiko for stress eller unødigt pres.

  Trivsel---Beskrivelse-af-stresstrappen-2

  Hvordan bevarer du din høje grad af arbejdsglæde?

  Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, og det er dit ansvar at tage hånd om din egen arbejdsglæde. Hvis du mærker, at du er motiveret i dit job, og du trives med kolleger og dine ledere, så hold fast i din trivsel ved at lave et tjek hver 3. måned på din egen balance.

  Spørg gerne dig selv om: Trives jeg? Har jeg kontrol over mine opgaver? Har jeg et klart formål med mit jobindhold, og kan jeg lide at bidrage til de fælles mål? Er jeg tilfreds med min løn og arbejdsvilkår? Har jeg mulighed for at udvikle mig fagligt og personligt? Har jeg det fortsat godt med mine kolleger og ledere?

  Trin 2: Begyndende stress

  Du har igennem en periode haft ekstra pres på, og du begynder at mærke, at du faktisk føler dig presset og overbelastet. Man kan godt tåle at være kortvarigt presset, og have travlt, men hvis overbelastningen varer for længe, og du begynder at mærke symptomer, så skal du være opmærksom.

  De første tegn på stress kan være, at du en gang imellem oplever en søvnløs nat og periodevis har problemer med hukommelsen og koncentrationen på jobbet. Du føler måske, at du har for travlt, og at det nogle gange påvirker dit humør, og at din energi også en gang i mellem er for lav.

  Du oplever måske kortvarigt hjertebanken eller en forbipasserende knugene fornemmelse i brystet eller maven. Som regel vil muskelspændinger også være hyppigere ved begyndende stress. Du kan opleve kortvarige perioder med tics, mundtørhed og pludselige svedeture.

  Det er dog meget individuelt, hvordan symptomer på begyndende stress udfolder sig hos den enkelte. Vær opmærksom på ændringer i din fysik og din mentale tilstand - både på jobbet og i privatlivet.

  Så hvis du oplever nogle af de ovenstående symptomer, at følelserne pludselig sidder mere udenpå end normalt, og er du ikke så social, som du plejer, så reager på din tilstand.

  Trivsel---Beskrivelse-af-stresstrappen-3Hvordan kommer du i balance igen?

  Hvis du begynder at mærke, at du mistrives i dit job eller i dit privatliv, så skal du være opmærksom og trække i håndbremsen. Lær dine mønstre at kende, og lav en notesbog, hvor du kan registrere kvaliteten af din søvn og din balance mellem arbejdsliv, privatliv og fritidsliv.

  Tag tyren ved hornene og gør noget ved din trivsel, så du kan komme på rette spor igen. Snak med din nærmeste leder om din arbejdsbyrde, få uddelegeret opgaver til andre i teamet, få sat ord på din mistrivsel, eller noget helt fjerde? Sæt fokus på det vigtigste først og arbejd dig støt hen imod dit mål om at generobre din arbejds- og livsglæde.

  Trin 3: Stress

  En langvarig overbelastning kan sætte sig til stress og afspejler sig i, at du både mærker nogle fysiske symptomer, men også nogle kognitive og adfærdsmæssige ændringer.

  Du kan også opleve, at du får kognitive symptomer, som kan være hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, svært ved at løse opgaver og tage beslutninger. Du oplever sikkert også tankemylder og en følelse af en ukontrollerbar hjerne, der ikke vil hvile – tanker, der kører rundt i en pærevælling og ofte i ring uden at nå til nogen løsninger på de udfordringer, som tankerne udspringer af.

  I forhold til adfærden vil du ofte opleve lige så meget kaos i dit følelseslivet som i tankerne. Du oplever måske følelsesmæssige udsving til yderlighederne: græder mere, bliver hurtige vred, irriteret, frustreret og opgivende. Samtidigt kan det være svært at finde smilet frem og opleve humor.

  Nogle typiske adfærdsændringer ved stress er, at du bliver mere indesluttet og isolerer dig, og du har svært ved at tage dig sammen, selv til bittesmå opgaver. Du kan føle dig rastløs, men alligevel ikke rigtigt magte noget – er ugidelig og træt hele tiden.

  Trivsel---Beskrivelse-af-stresstrappen-4Hvad skal du gøre?

  Har du ovenstående problemer, så kan du muligvis nikke genkendende til, at du i længere tid har benægtet alvoren i forhold til stress. Du kan måske nikke genkendende til, at du har forsøgt at bagatellisere dine symptomer, bortforklare dem eller helt forsøgt at undgå at tænke på dem eller forholde sig til dem.

  Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, så er dit første skridt at se alvoren i øjnene og erkende, at du har stress.

  Du SKAL opsøge din læge, og det er indiskutabelt. Fortsætter du af samme spor, kan det gå endnu mere galt.

  Din læge vil foretage en undersøgelse af dig og også kigge på, om dine fysiske symptomer kan skyldes andre sygdomme. Din læge vil på baggrund af denne undersøgelse og en samtale med dig også hjælpe dig med at tage stilling til, om du skal sygemeldes.

  Du kan have brug for at lægge ansvaret fra dig i forhold til din arbejdsgiver og følge lægens anvisninger, og du kan via din læge også få en henvisning til en psykolog eller terapeut, der kan hjælpe dig med at få bugt med din stress.

  Nogle af de mest almindelige fysiske symptomer på stress er hovedpine, svimmelhed, hjertebanken og trykken for brystet, mave og/eller muskelsmerter og en oplevelse af indre uro eller kaos. Samtidigt oplever du måske også at være meget mere træt, men ude af stand til at få hvilet ud om natten, fordi hjernen ikke rigtig "vil slukke" - altså søvnbesvær.

  Trin 4: Kollaps

  Hvis du overhører alle de ovenstående alarmsignaler, kan det ende med et kollaps. Din krop kan simpelthen stå af i bogstavelig forstand. 

  Ved alvorlig stress er det ikke usædvanligt, at du lige pludselig mister orienteringen i virkeligheden, måske ved du lige pludselig ikke, hvad du laver, eller hvor du er på vej hen. Du kan opleve blackouts.

  Du kan også opleve symptomer, der er så voldsomme, at du tror, at du er ved at få et hjerteanfald eller en blodprop. Nogen oplever, at de slet ikke kan bevæge sig – som om hele kroppen er lammet og ikke hører efter de ordrer, der kommer fra hjernen. Blodtrykket kan være voldsomt højt, og det kan være livstruende.

  Trivsel---Beskrivelse-af-stresstrappen-5

  Hvad kan du gøre?

  Har du ikke allerede været ved læge, så er der ingen vej udenom. Dine fysiske symptomer er så voldsomme, at det er påkrævet. Det vigtigste du i den næste tid har brug for er hvile, hvile og atter hvile.

  Du skal sygemeldes, og så skal du sove så meget, du overhovedet kan, så kroppen kan restituere. Du vil højst sandsynligt ikke få udbytte af psykologhjælp, før du får hvilet ud. Nogle psykologer ordinerer efter kollaps, at du skal se en masse TV-serier, da det kan påvirke sindet og kroppen positivt. Det er en vej til, at du får slappet af, og at hjernen får et passivt pusterum. Det har du brug for.

  Som følgesvend til denne alvorlige tilstand ses også ofte både angst og depression, og det er derfor ekstra vigtigt, at du efter en periode med hvile kommer i psykologisk behandling, så du dels kommer af med din stress og evt. angst og depression, og dels finder en forståelse for, hvorfor det er gået så galt.

  Det kan være, at du nu kan spejle dig i nogle af de tilstande, som stresstrappen beskriver. Da det første skridt ud af stress altid starter med en erkendelse af alvoren, så kan det være gavnligt for dig at tage en stresstest. 

  Du kan tage stresstesten nedenfor og på få minutter få testet dit stressniveau.

  Test dit stressniveau

  Stress i en kort afgrænset periode kan være fint, når du skal præstere dit absolut bedste. Et langvarigt og for stort pres kan medføre negative fysiske og psykiske reaktioner.

  Har du været under pres i længere tid på grund af ledighed, konflikter, personlige problemer eller øgede krav på jobbet?

  Tag en stresstest og få straks svar på, hvor du befinder dig på skalaen. Det tager få minutter at tage testen.

  Hvis du har symptomer på stress, så reagér - tal med din arbejdsgiver og din læge. 

  stresstest_jobindex_s

  Tag en stresstest Se alle test her

  Har du symptomer på stress?

  stress_grafik_s

  Det kan være svært at erkende, at du har brug for hjælp. Og det kan være svært at tage dialogen med din leder.

  Nedenfor får du nogle råd til, hvad du kan gøre.  

  Har du stresssymptomer, så skal du altid opsøge egen læge. Din læge vil hjælp dig med, at tage styringen på, hvad du skal gøre overfor din arbejdsgiver. Du kan have brug for at formidle lægens ord videre til din leder og fralægge dig ansvaret for din eventuelle sygemelding. Det kan gøre det lettere. På den måde skal du ikke selv træffe valget om en sygemelding, for det er et vanskeligt valg at træffe når du har stress. 

  Vær opmærksom på, at det altid er godt at medbringe en bisidder; både til en afklarende snak ved egen læge og din arbejdsgiver. Det kan være svært at lytte og tage dialogen ind, når du har stress. Få derfor din bisidder til at tage notater til dig.